Vu vơ (ĐKV)

                                                                     Ảnh  Internet

Có người đi nhặt hoàng hôn
Đêm về đan dệt nỗi buồn vu vơ
Có người ra ngẩn vào ngơ
                                                       Mải tìm ý một bài thơ chưa thành.

                                                                     Đoàn Kim Vân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóaRèm văn phòng