Lãng quên (Duy Yên)

                                                                        Ảnh Internet
                                                      Có những bài thơ bỏ lãng quên
                                                      Vì đời bận rộn cuộc đua chen
                                                      Nàng thơ tủi phận duyên không bén
                                                     Chẳng lẽ đem thơ đọ với tiền.

                                                               Nguyễn Duy Yên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóaRèm văn phòng