0 nhận xét

Lễ mừng thọ///

                                 Đoàn cô giáo và các em trường tiểu học xã Thụy Lôi đến dự lễ
                                mừng thọ và đám cưới kim cương của Duy Yên & Kim Vân tổ
                                chức tại quê nhà  (17-2-2015) trong đêm ca nhạc chào mừng.
                                    
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                Khách mời tới dự đêm ca nhạc mừng thọ và đám cưới kim cương
                                của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê hương ngày
                                17-2-2017 tức 29-2-Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                               Đoàn đại biểu nhà trường và các em học sinh tiểu học xã Thụy Lôi
                              đến chào   mừng trứợc giờ biểu diễn đêm ca nhạc  mừng thọ và đám
                             cưới kim cương  vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê nhà
                             đêm 17-2-2015. tức 29-2-Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                  Con trai cả Nguyễn Văn Dũng phát biểu cảm ơn các vị khách
                                  quý và đoàn ca nhạc Hà nội về góp vui trong lễ mừng thọ và
                                 đám cưới kim cương của bố mẹ trong (Đêm 17-2-2015)
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                               Nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền biểu diễn violon  trong đêm ca nhạc
                              (17-2-2015) chào mừng lễ mừng thọ và đám cưới kim cương
                              Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê hương.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                Duy Yên&Kim Vân lên sân khấu vui cùng các diễn viên đoàn ca
                                múa nhạc Hã nội trong đêm (17-2-2015) chào mừng lễ mừng
                                thọ và đám cưới kim cương vợ chồng Duy Yên & Kim Vân
                                tại quê nhà.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                  Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân trong đêm ca nhạc lên sân khấu
                                 phát biểu cảm ơn các vị khách quý đã tới dự đêm ca nhạc và cảm
                                ơn các cháu học sinh Tiểu học xã Thụy Lôi đã đến góp vui với màn
                                trình diễn đặc sắc,
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                 Đêm ca nhạc chào mừng lễ mừng thọ và đám cưới kim cương
                                của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê nhà ngày
                               17-2-2015. Hình ảnh múa quạt  của các chảu học sinh trường
                               Tiểu học xã Thụy Lôi đến biểu diễn chào mừng,
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tiếp đoàn đại biểu họ ĐỖ đến chúc thọ và mừng đám cưới
               kim cương của hai vợ chồng, tổ chức tại quê nhà ngày 17-2-2015 tức 29-2- Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                 Gia đình Duy Yên & Kim Vân trong buổi lễ mừng thọ tại quê hương ngày 17-2-2015.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

               Cô Xuân Quỳ em gái thay mặt các em đọc lời chúc mừng anh chị trong buổi lễ mừng thọ và
              đám cưới kim cương tổ chức tại quê nhà ngày 17-2-2015 tức 29-2- Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                                        Gia đình ông Duy Yên và bà Đoàn Kim Vân trong ngày
                                       lễ mừng thọ và đám cưới kim cương tổ chức tại quê nhà
                                       ngày 17-2-2015 /29-2-Ất Mùi
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                    Quang cảnh đêm ca nhạc chào mừng lễ mừng thọ và đám
                                    cưới kim cương của vợ chồng Duy Yên và Kim Vân tổ
                                   chức ngày 17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi tại quê nhà.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                       Đoàn Kim Vân dón đoàn đại biểu cựu chiến binh Hà nội
                                      về quê dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của vợ
                                      chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức ngày 17-2-2015.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                      Đoàn đại biểu họ Đỗ đến dự lễ mừng thọ và đám cưới kim
                                     cương của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê
                                     nhà ngày 17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi.
                                
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                                       Đoàn đại biểu họ Nguyễn Ngọc tới dự lễ mừng thọ và đám
                                       cưới vàng của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê
                                      nhà ngày 17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                 Quang cảnh ngày lễ mừng thọ và đám cưới vàng của Duy Yên
                                và Kim Vân tổ chức tại tư gia ngày 17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                              Nguyễn Duy Yên đón đoàn đại biểu họ ĐOÀN ở xã Hải Triều tới
                             dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của 2 vợ chồng Duy Yên
                             và Kim Vân tổ chức tai quê nhà (xã Thụy Lôi) ngày 17-2-2015.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                                 Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân đón đoàn cựu chiến binh Hà nội
                                về quê dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của 2 vợ chồng
                                tổ chức ngày 17-2-2015 (29-2-Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                                Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân đón bạn cựu chiến binh ở Hà nội
                                về quê (Thụy Lôi . Tiên Lữ , Hưng Yên) chúc mừng thọ và đám
                               cưới kim cương của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức ngày
                               17-2-2015 tức 29-2-Ất Dậu.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                                Duy Yên & Kim Vân ngồi tại vườn nhà trả lời phỏng vấn của đài
                                truyền hình VOV trong ngày lễ mừng thọ ở quê hương ngày
                                17-2-2015 tức 29-4-Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                               Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân trong đêm ca nhạc chào mừng
                               lễ mừng thọ 80 và 60 năm ngày cưới (17-2-2015)
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                                Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân ngồi thư giãn tại vườn nhà trong
                               dịp về quê hương tổ chức lễ mừng thọ và đám cưới kim cương
                               ngày 17-2-2015 tức 29-2- ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                                Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân ngồi thư giãn trước cửa nhà
                                ở quê hương (17-2-2015)
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                                Bà Kim Vân trong phòng khách chờ đón khách tới dự lễ mừng thọ
                               và đám cưới kim cương tại quê hương 17-2-2015.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                               Hai cô cháu sửa soạn trang phục trong ngày mừng thọ và đám
                               cưới kim cương 17-2-2015 (Ảnh Đoàn Kim Vân và cháu Mỹ Dung)
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                               Đoàn Kim Vân đón khách tới chúc mừng ngày lễ mừng thọ và
                              đám cưới kim cương tổ chức tại quê nhà ngày 17-2-2015.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                              Gia đình ra đón khách đến mừng thọ và đám cưới kim cương của
                             vợ chồng Duy Yên & kim Vân tỏ chức tại quê nhà 17-2-2015.
0 nhận xét

Lễ mừng...

                                         Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân trong phòng khách
                                        gia đình trong ngày lễ mừng thọ (17-2-2015).
0 nhận xét

Lễ mừng...

                                        Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân cùng em gái Xuân Quỳ
                                        tiếp khách trong ngày lễ mừng thọ (17-2-2015)

0 nhận xét

Lễ mừng

                                      Vợ chồng Duy Yên& Kim Vân tiếp khách cựu chiến binh
                                  Hà nội về dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của hai vợ
                                 chồng tổ chức tại quê  nhà ngày 17-4-2015 tức 29-2 Ất Mùi.
0 nhận xét

Thơ chúc mừng

                                                        Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân

MỪNG LỄ KIM HÔN

Của anh, chị Duy Yên & Kim Vân

Chúc mừng anh chị lễ kim cương
Uyên ương quyến luyến trọn yêu thương
Sắt cầm hòa hợp duyên tơ tóc
Sáu chục xuân thu vẹn lửa hương
Tài đức vẹn toàn thơm nức tiếng
Hậu duệ trông vào để noi gương
Phu thê đan kết duyên thi tứ
Một cặp Quỳnh hoa nở ngát hương.

     California USA 17-4-2015
          Nguyễn Ngọc Hoàn
0 nhận xét

Thơ dịch

                                                              Ảnh Internet

LOUIS ARAGON (1897-1982)

Mon Parti m'a rendu mes yeux et ma mémoire
Je the savais plus rien de ce qu'un enfant sait
 Que mon sang fut si rouge et mon coeur fut francais
Je savais seulement que la nuit estait noire
Mon Parti m'a rendu mes yeux et ma mémoire

Mon Parti m'a rendu le sens de l' épopée
Je vois Jeanne filer Roland sonner le cor
C'est le temps de héros qui rennait au Veccors
Les plus simples des mots font le bruit des épées
Mon Parti m'a rendu le sens de l'épopée

Mon Parti m'a rendu les couleurs de la France
Mon Parti, mon parti merci de tes lecons
Et depuis ce temps la tout me vient en chansons
La colère et l'amour la joie et souffrance
Mon Parti m'a rendu les couleurs de la France.

DỊCH NGHĨA
LOUIS ARAGON (1897-1982)
Nhà thơ viết tặng Đảng của mình

Đảng đã cho tôi những con mắt và trí nhớ của tôi
Tôi không biết gì như đứa trẻ thơ
Máu tôi đỏ và trái tim người Pháp
Tôi chỉ biết đêm là đen tối
Đảng đã cho tôi những con mắt và trí nhớ của tôi

Đảng đã cho tôi hiểu ý nghĩa của sự nghiệp anh hùng
Tôi thấy nàng Jeanne se sợi Roland thổi tù và
Đó là thời gian của những anh hùng sống lại ở Vec-co
Những tiếng đơn giản làm nên những tiếng gươm khua
Đảng đã cho tôi hiểu ý nghĩa của sự nghiệp anh hùng

Đảng đã cho tôi những sắc màu của nước Pháp
Đảng ta, Đảng ta cám ơn những bài học của Người
Và từ thời gian đó, tất cả đến với tôi bằng tiếng hát
Lòng căm giận, tình yêu, niềm vui và nỗi đau khổ
Đảng đã cho tôi những sắc máu của nước Pháp

DỊCH THƠ

Louis Aragon (1897-1982)

Nhà thơ tặng Đảng của mình 

Đảng cho tôi trí khôn tầm nhìn của mắt
Từ trẻ thơ ngây tôi chưa hiểu biết gì
Tôi chỉ biết đêm trời đen tối diệu kỳ
Mang trong mình máu đỏ trái tim người Pháp
Đảng cho tôi trí khôn tầm nhìn của mắt

Đảng cho tôi ý nghĩa sự nghiệp anh hùng
Nàng Jeanne thợ dệt, chàng Roland kèn vang dội
Sống lại một thời anh hùng Veccor sôi nổi
Giản di thôi mà gươm sắc bén vô cùng
Đảng cho tôi ý nghĩa sự nghiệp anh hùng

Đảng cho tôi biết những sắc màu nước Pháp
Đảng của tôi cám ơn bài học của Người
Từ ấy với tôi là tiếng hát vui tươi
Biết căm giận, tình yêu, niềm vui,đau khổ
Đảng cho tôi biết những sắc màu nước Pháp.

Người dịch thơ : Nguyễn Duy Yên (5-2015)
0 nhận xét

Thơ dịch

                                                                       Ảnh Internet

EUX

Jean Marcenac

Quand ils agrafent leur manteau
Un vent froid passé dans nos salles
Quand ils bouclent leur ceinturon
Tintent les clés des nos prisons
Quand ils ont claqué les talons
Nos yeux se baissent sur la honte
Il n'est de pur entre eux et nous
Que cette main qui les menace.

DỊCH NGHĨA

CHÚNG NÓ

Khi chúng nó cài áo choàng
Gió lạnh ùa vào phòng chúng tôi
Khi chúng thắt thắt lưng
Khóa ngục kêu lách cách
Khi chúng quay gót đi
Mắt ta nhìn xấu hổ
Cái trong sạch giữa ta và chúng
Là bàn tay ta trừng trị chúng mà thôi.

DỊCH THƠ

BỌN HỌ

Khi bọn họ khoác áo choàng cài lại
Phòng chúng tôi gió lạnh thổi ùa vào
Khi bọn họ mang dây lưng thắt lại
Khóa ngục kêu vang lạch cạch lao xao
Khi bọn họ đi bàn chân quay gót
Cúi mặt ta nhìn xấu hổ biết bao
Trong sạch nhất giữa ta và bọn chúng
Trị thẳng tay chẳng thể khác được đâu.

Người dịch thơ : Nguyễn Duy Yên (5-2015)
0 nhận xét

Thơ bạn tặng

                                                                        Ảnh Internet

TÂM SỰ LÀM THƠ

Kính tặng hai nhà thơ : Nguyễn Duy Yên & Đoàn Kim Vân
nhân kỷ niệm 60 năm ngày cưới của 2 bạn (1955- 2015).
                             -------------------

Làm thơ mà chẳng biết ngâm
Nhưng sao thơ vẫn nâng tầm chí trai
Mùa vui có suối thơ dài
Gặp khi hạn, úng thơ đòi xung phong
Cuộc đời gặp lúc gian truân
Thơ khuyên, thơ bảo, bao lần cùng ta
Thơ là gươm súng xông pha
Thơ là chim hót là hoa cho đời
Ta yêu mình lắm thơ ơi
Có thơ là cả cuộc đời có xuân.

Hưng Yên 17-4-2015

Phan Văn Đà- PCN CLB Văn nghệ sĩ xứ Đoài  Tp Hà nội
 
Đồ gỗ nội thất thanh hóa, bàn ghế gỗ tại thanh hóa, giường ngủ đẹp thanh hóa, giường gỗ thanh hóa, bàn ghế ăn thanh hóa, tủ quần áo gỗ thanh hóa, sofa gỗ tại thanh hóa