0 nhận xét
0 nhận xét

Ảnh kỷ niệm


Nhà thơ Đoàn Kim Vân và nhà thơ Bằng Việt (ngồi giữa) dự
Đại hội Nhà văn HN khoá XII 8/9 tháng 8-2017 tại hội trường
đàiTNVN 58 Quán sứ Hà nội.
0 nhận xét

Ảnh kỷ niệm


          Đoàn Kim Vân cùng bạn thơ dự Đại hội Nhà văn HN khoá XII
          ngày 8/9 tháng 8-2017 tại hội trường đàiTNVN 58 Quán sứ HN
0 nhận xét

ảnh kye


        Đoàn Kim Vân dự Đại hội Nhà văn Hà nội khoá XII ngày 8/9
        tháng 8-2017 tại Hội trường đài TNVN 58 Quán sứ, Hà nội.
0 nhận xét

Kỷ niệm


Nhà thơ Đoàn Kim Vân (bên trái)& nhà thơ Chử thị
Hằng dự ĐH Nhà văn HN khoà XII ngày 8&9-8-2017
tại hội trường Đài TNVN 58 Quán sứ , Hà nội.
0 nhận xét

Ảnh kỷ niệm


Nhà văn Quang Hoài (bên trái), nhà thơ Đoàn Kim Vân dự Đại
hội Nhà văn Hà nội XII 8/9 - 8-2017 tại Hội trường Đài TNVN
58 Quán sứ - Hà nội.
0 nhận xét

Ảnh kỷ niệm


     Nhà thơ Đoàn Kim Vân (bên trái)& nhà thơ Đoàn thị
     Lam Luyến dự Dại hội Nhà văn HN XII 8/9 -8-2017
     tại hội trường Đài TNVN 58 Quán sứ, Hà nội.
0 nhận xét

Ảnh kỷ niệm


Kim Vân (bên trái) bạn thơ đồng hương Đoàn thị Lam Luyến
dự Đại hội Nhà văn Hà nội lần thứ XII 8/9-8-2017.
 
lăng mộ đá toyota thanh hóaRèm văn phòng