0 nhận xét
0 nhận xét

Ảnh kỷ niệm


Nhà thơ Đoàn Kim Vân và nhà thơ Bằng Việt (ngồi giữa) dự
Đại hội Nhà văn HN khoá XII 8/9 tháng 8-2017 tại hội trường
đàiTNVN 58 Quán sứ Hà nội.
0 nhận xét

Ảnh kỷ niệm


          Đoàn Kim Vân cùng bạn thơ dự Đại hội Nhà văn HN khoá XII
          ngày 8/9 tháng 8-2017 tại hội trường đàiTNVN 58 Quán sứ HN
0 nhận xét

ảnh kye


        Đoàn Kim Vân dự Đại hội Nhà văn Hà nội khoá XII ngày 8/9
        tháng 8-2017 tại Hội trường đài TNVN 58 Quán sứ, Hà nội.
0 nhận xét

Kỷ niệm


Nhà thơ Đoàn Kim Vân (bên trái)& nhà thơ Chử thị
Hằng dự ĐH Nhà văn HN khoà XII ngày 8&9-8-2017
tại hội trường Đài TNVN 58 Quán sứ , Hà nội.
0 nhận xét

Ảnh kỷ niệm


Nhà văn Quang Hoài (bên trái), nhà thơ Đoàn Kim Vân dự Đại
hội Nhà văn Hà nội XII 8/9 - 8-2017 tại Hội trường Đài TNVN
58 Quán sứ - Hà nội.
0 nhận xét

Ảnh kỷ niệm


     Nhà thơ Đoàn Kim Vân (bên trái)& nhà thơ Đoàn thị
     Lam Luyến dự Dại hội Nhà văn HN XII 8/9 -8-2017
     tại hội trường Đài TNVN 58 Quán sứ, Hà nội.
0 nhận xét

Ảnh kỷ niệm


Kim Vân (bên trái) bạn thơ đồng hương Đoàn thị Lam Luyến
dự Đại hội Nhà văn Hà nội lần thứ XII 8/9-8-2017.
 
Đồ gỗ nội thất thanh hóa, bàn ghế gỗ tại thanh hóa, giường ngủ đẹp thanh hóa, giường gỗ thanh hóa, bàn ghế ăn thanh hóa, tủ quần áo gỗ thanh hóa, sofa gỗ tại thanh hóa