Vui với bạn

                                                               Ảnh Internet

Hôm nay bạn đến chơi nhà
Dăm câu thơ phú xuề xòa cho vui
Chè ngon nhắp chén chào mời
Luận bàn thế sự đôi lời thăm nhau.

           Đoàn Kim Vân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóaRèm văn phòng