Tặng sách...


     Bà Kim Vân tặng tập nhạc XUÂN VỚI TÔI phổ thơ của Duy Yên
    & Kim Vân cho bà Thu chủ tịch Hội tán trợ CTĐ (trực thuộc hội
    CTĐ Hà nội)thành lập năm 2914.Nhân dịp dự lễ tổng kết cuối năm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóaRèm văn phòng