NGẪM                                                NGẪM


                   Tranh đời tô vẽ sao mà khéo
                   Tạo hóa bày trò lắm chuyện hay
                   Bổn biển năm châu bàn thế sự
                   Biết còn ai tỉnh biết ai say ?

                              Xuân Bính Thân (2016)

                                         Nguyễn Duy Yên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóaRèm văn phòng