Hồ Ba Bể (Dân ca).

http://baicadicungnamthang.net/dan-ca/tham-ho-ba-be-516.html
Lời thơ Nguyễn Duy Yên, diễn ca nghệ sĩ Xuân Theo (Ảnh Inter net).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
lăng mộ đá toyota thanh hóaRèm văn phòng