0 nhận xét

Hội nghị...


Nhà thơ Bằng Việt hoàn toàn ủng hộ đề án phát triển mạng nghệ thuật
và ủng hộ sự phát triển của Thi đàn Việt Nam . (13-7-2013)
0 nhận xét

Hội nghị...

Nhà
Nhà thơ Phạm Hoàng Nam trình bày đề án phát triển
mạng nghệ thuật,bản đề án đã thu hút sự quan tâm chú
ý của các nhà khoa học và văn nghệ sĩ. (2013).
0 nhận xét

Hội nghị...


Không khí hội nghị luôn vui vẻ, đặc biệt các đại biểu rất
tâm đắc với nhiều thi phẩm được trinh bày của hội viên
Thi đàn Việt Nam. (2013)
0 nhận xét

Ảnh tư liệu (2012)

AẢnh lưu niệm nhà thơ Bằng Việt, Thụy Kha,và hai vợ chồng nhà thơ
                      Nguyễn Duy Yên & Đoàn Kim Vân.
0 nhận xét

Giây phút thư giãn.


          Giây phút thư giãn . Nhà thơ Đoàn Kim Vân  (10- 2013)
0 nhận xét

Ông&cháu...


Ông và cháu( nhà thơ Nguyễn Duy Yên và cháu Nguyễn lịch Du (2013)
0 nhận xét

Hai mẹ con

Hai mẹ
    Hai mẹ con Đoàn Kim Vân-Nguyễn Thúy Nga (2013).
0 nhận xét

Hoàng hôn (Ảnh)

 

Hoàng hôn- Nhà thơ Đoàn Kim Vân (2013)

0 nhận xét

Thác DATANLA

Ảnh: Internet
                                                     Nhạc Thúy Nga, Thơ Đoàn Kim Vân
Thể hiện ca sĩ : Trần Hồng Nhung


Nghe nhạc

(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)

0 nhận xét

Về Huế- Nhạc Doãn Nguyên, Thơ Nguyễn duy Yên

Ảnh : Imternet
                                                                        VỀ HUẾ
Nhạc Doãn Nguyên ,Thơ Nguyễn Duy Yên


Nghe nhạc

(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)

0 nhận xét

Tiếc Xuân

Ảnh: Internet
                                                                    TIẾC XUÂN
                                              Nhạc Huy Thục - Lời thơ Đoàn Kim Vân
                                                    Thể hiện  ca sĩ Trần Hồng Nhung
Nghe nhạc

(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)

0 nhận xét

Dấu Yêu


                                                                        DẤU YÊU
                                             Nhạc Lê Xuân Thọ - Lời thơ Nguyễn Duy Yên
                                                            Thể hiện: ca sĩ Minh Quang

Nghe nhạc

(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)

0 nhận xét

Xuân Đến (song ca)

Ảnh: Internet
                                                                     XUÂN ĐẾN
                                                Nhạc Lê Xuân Thọ - Lời thơ Đoàn Kim Vân
                                                   Thể hiện :Ca sĩ Minh Quang & Thu Hoài
                                                  

Nghe nhạc

(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)

0 nhận xét

Trống hội hoa đăng


0 nhận xét

Áo trắng - Huy Cận - NS Đăng Kiên
Nghe nhạc

(Nhấn vào đây nếu chưa nghe được nhạc)