0 nhận xét

0 nhận xét

Lễ mừng thọ///

                                 Đoàn cô giáo và các em trường tiểu học xã Thụy Lôi đến dự lễ
                                mừng thọ và đám cưới kim cương của Duy Yên & Kim Vân tổ
                                chức tại quê nhà  (17-2-2015) trong đêm ca nhạc chào mừng.
                                    
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                Khách mời tới dự đêm ca nhạc mừng thọ và đám cưới kim cương
                                của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê hương ngày
                                17-2-2017 tức 29-2-Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                               Đoàn đại biểu nhà trường và các em học sinh tiểu học xã Thụy Lôi
                              đến chào   mừng trứợc giờ biểu diễn đêm ca nhạc  mừng thọ và đám
                             cưới kim cương  vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê nhà
                             đêm 17-2-2015. tức 29-2-Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                  Con trai cả Nguyễn Văn Dũng phát biểu cảm ơn các vị khách
                                  quý và đoàn ca nhạc Hà nội về góp vui trong lễ mừng thọ và
                                 đám cưới kim cương của bố mẹ trong (Đêm 17-2-2015)
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                               Nhạc sĩ Trịnh Minh Hiền biểu diễn violon  trong đêm ca nhạc
                              (17-2-2015) chào mừng lễ mừng thọ và đám cưới kim cương
                              Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê hương.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                Duy Yên&Kim Vân lên sân khấu vui cùng các diễn viên đoàn ca
                                múa nhạc Hã nội trong đêm (17-2-2015) chào mừng lễ mừng
                                thọ và đám cưới kim cương vợ chồng Duy Yên & Kim Vân
                                tại quê nhà.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                  Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân trong đêm ca nhạc lên sân khấu
                                 phát biểu cảm ơn các vị khách quý đã tới dự đêm ca nhạc và cảm
                                ơn các cháu học sinh Tiểu học xã Thụy Lôi đã đến góp vui với màn
                                trình diễn đặc sắc,
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                 Đêm ca nhạc chào mừng lễ mừng thọ và đám cưới kim cương
                                của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê nhà ngày
                               17-2-2015. Hình ảnh múa quạt  của các chảu học sinh trường
                               Tiểu học xã Thụy Lôi đến biểu diễn chào mừng,
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tiếp đoàn đại biểu họ ĐỖ đến chúc thọ và mừng đám cưới
               kim cương của hai vợ chồng, tổ chức tại quê nhà ngày 17-2-2015 tức 29-2- Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                 Gia đình Duy Yên & Kim Vân trong buổi lễ mừng thọ tại quê hương ngày 17-2-2015.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

               Cô Xuân Quỳ em gái thay mặt các em đọc lời chúc mừng anh chị trong buổi lễ mừng thọ và
              đám cưới kim cương tổ chức tại quê nhà ngày 17-2-2015 tức 29-2- Ất Mùi.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ

                                        Gia đình ông Duy Yên và bà Đoàn Kim Vân trong ngày
                                       lễ mừng thọ và đám cưới kim cương tổ chức tại quê nhà
                                       ngày 17-2-2015 /29-2-Ất Mùi
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                    Quang cảnh đêm ca nhạc chào mừng lễ mừng thọ và đám
                                    cưới kim cương của vợ chồng Duy Yên và Kim Vân tổ
                                   chức ngày 17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi tại quê nhà.
0 nhận xét

Lễ mừng thọ...

                                       Đoàn Kim Vân dón đoàn đại biểu cựu chiến binh Hà nội
                                      về quê dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của vợ
                                      chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức ngày 17-2-2015.